श्री महालक्ष्मी जगदंबा

विकास प्रकल्प

हा व्हिडिओ मंदिराचे बाहय भागातील प्रस्तावित विकास योजनेचे एक आभासी सादरीकरण आहे .संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील योजना मान्य केली आहे आणि विकास कामे सुरु आहेत.

©2018 सर्व अधिकार आरक्षित-श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी.