श्री महालक्ष्मी जगदंबा

अनाथालय

समाजातील अनाथ मुलांना आधार देण्यासाठी मंदिर व्यवस्थापन एक सर्व सुविधायुक्त अनाथालयाचे निर्माण करत आहे. या पुण्यकर्मात आपण आपल्या श्रद्धेनुसार सहयोग देऊ शकता.

देणगी फॉर्म

©2018 सर्व अधिकार आरक्षित-श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी.