Shlok & Aarti

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविन संसारी।अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी।हारी पडलो आता संकट निवारी।१।जय देवी जय देवी जय महिषासूर मथनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजिवनी।धृ।त्रिभुवन भुवनी पहाता तुज ऐसे नाही।चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही।साही विवाद करिता पडले प्रवाही।ते तू भक्ता लागी। ते तू दासा लागी।पावसी लवलाही। जय देवी।२।प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा।क्लेशापासून सोडी। दुःखापासून सोडी।तोडी भावपाशा।अंबे तुजवाचुनी कोण पुरविल ही आशा।नरहरी तल्लीन झाला पद पंकजलेशा।३। जय देवी।

Read More
Daily Program
  • 05:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 06:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 07:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 08:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 09:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 10:00 AM Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.